It all starts with a plan

And it is good to have one, I agree. In a sport field we have a few self-challeging goals for this season. If you set up a goal, it is of course easier to commit to it, not looking right or left but going straightforward to the finish line. The best part of this journey […]

Zgodnja obravnava menopavzalnih težav

Iz letošnje Menopavzne šole v Ljubljani sem želela izluščiti predvsem napotke, ki bi mi bili kot družinskemu zdravniku v pomoč pri obravnavi pacientk z menopavzalnimi simptomi, seveda temelječ na znanstveno potrjenih dejstvih. Veliko je bilo govora tudi o hormonskem nadomestnem zdravljenju, katerega pa prepuščamo ginekologom. Izven hormonskega nadomestnega zdravljenja namreč obstaja kar nekaj pristopov, s […]

Treviso Marathon, 6.3.2016

On March 6th, Sunday, we took part in Treviso Marathon; 42,2 km run. Well, for the beginning I made three classical pre-marathon mistakes: new shoes worn only for a 5km run a few days before, too much clothes, no chocolate bars in the pocket (the first crackers were available on 21st km). Therefore, I enjoyed […]

Konoplja v medicini II

Tokrat pa nekaj več o medicinskih učinkih konoplje oziroma možnostih njene uporabe v medicini. Iz 11. stoletja izvirajo prvi znani zapisi o uporabi konoplje kot zdravila. Takrat jo je arabski učenjak al-Majusi uporabil za preprečevanje epileptičnih napadov. Poznejše in tudi sodobne klinične študije potrjujejo učinkovitost THC-ja kot antiepileptičnega zdravila. Kot vemo ima THC psihoaktivne učinke, […]